Ansættelseskontrakt

Når du står overfor at skulle ansætte en medarbejder, skal du sørge for at udarbejde en ansættelseskontrakt, som indeholder alle vilkårene for din medarbejders ansættelsesforhold.

Læs mere om udarbejdelse af ansættelseskontrakt
Læs mere

Hvem skal have en ansættelseskontrakt?

Ansættelsesbevisloven foreskriver, at medarbejdere, der ansættes for længere tid end én måned, og som skal have en ugentlig arbejdstid på 8 timer eller derover i gennemsnit, skal have en skriftlig ansættelseskontrakt. Det følger af ansættelsesbevisloven.

Efter ansættelsesbevisloven skal du udlevere en ansættelseskontrakt til medarbejderen senest en måned efter, at medarbejderen har tiltrådt sin stilling. Hos SelskabsAdvokaterne anbefaler vi, at du altid sørger for, at der foreligger en underskrevet ansættelseskontrakt med medarbejderen, inden medarbejderen tiltræder sin stilling. Ellers er der risiko for, at der kan opstå uklarhed eller måske ligefrem en tvist omkring, hvilke vilkår, der er aftalt.  Tilsidesættelse af kravene i ansættelsesbevisloven kan udløse en skattefri godtgørelse til medarbejderen på helt op til 20 ugers løn.

En ansættelseskontrakt skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

arbejdsgiverens navn og adresse,
– medarbejderens navn og adresse,
– arbejdsstedets beliggenhed/hovedsæde,
– stillingsbeskrivelse/titel,
– ansættelsesforholdets start,
– varighed, hvis ansættelsen ikke er tidsubestemt,
– vilkår om ferie,
– opsigelsesvarsler,
– løn,
– arbejdstid,
– angivelse af eventuelle overenskomster,
– øvrige væsentlige vilkår. 

Det beror på en konkret vurdering i det enkelte ansættelsesforhold, hvilke vilkår, der må anses som væsentlige. Ansættelsesvilkår, der normalt vil anses for væsentlige, er fx omfanget af overarbejde, der må forventes og evt. betaling herfor, særlige krav til påklædning, krav til brugen af arbejdsgivers IT-systemer, krav om ren straffeattest og kørekort.

Hos SelskabsAdvokaterne anbefaler vi, at du får skrevet alle nødvendige oplysninger ned i ansættelseskontrakten, og minimumskriterierne er ofte langt fra tilstrækkelige.

Har du behov for yderligere rådgivning, udarbejdelse eller opdatering af en ansættelseskontrakt, kan du få hjælp af erfarne advokater hos SelskabsAdvokaterne på telefon 45 23 00 10, eller du kan kontakte os på mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

Ansættelse af medarbejder