Opsigelse af ansættelseskontrakt

Står du overfor at skulle opsige en ansat, er det vigtigt, at du får undersøgt, om opsigelsen kan være forbundet med en risiko for, at du risikerer at blive mødt med et krav om godtgørelse, ligesom du skal sikre dig, at du er opmærksom på, hvilke regler, der i øvrigt vil finde anvendelse i forbindelse med opsigelsen.

Hent skabelon til opsigelse
Læs mere

Muligheden for og reglerne om at kunne opsige en ansat afhænger af en mange forhold, og det er derfor vigtigt, at du går metodisk til værks, når du overvejer at opsige den ansatte, derfor følger en kort tjekliste nedenfor:

 • Er den ansatte omfattet af funktionærloven?
 • Er den ansatte omfattet af en overenskomst?
 • Hvor længe har medarbejderen været ansat?
 • Nyder medarbejderen en særlig beskyttelse mod opsigelse?
 • Har du overvejet alle relevante alternativer (advarsel, bortvisning, fratrædelsesaftale m.v.)?
 • Har du overvejet og forberedt dig på de konsekvenser, som en opsigelse kan have – ikke kun for den ansatte, men også for øvrige medarbejdere samt for din virksomheds image internt såvel som eksternt?
 • Har den ansatte en konkurrence- og/eller kundeklausul, og skal/kan den fastholdes i forlængelse af en opsigelse fra din side?
 • Hvad gælder om tavshedspligt og loyalitetspligt under en opsigelsesperiode og efterfølgende?
 • Vil du gøre brug af den ansattes arbejdskraft i opsigelsesperioden?
 • Har den ansatte ferie og evt. anden frihed til gode, som du kan pålægge den ansatte at afholde i opsigelsesperioden?
 • Har den ansatte krav på fratrædelsesgodtgørelse?
 • Hvordan kan du efterfølgende orientere om opsigelsen internt og eksternt?

Hos SelskabsAdvokaterne tilbyder vi dig bistand gennem hele afskedigelsesprocessen, vi hjælper dig med at vurdere, hvad den bedste løsning er for din virksomhed, og hjælper dig med udarbejdelse af en opsigelsesskrivelse, advarsel, fratrædelsesaftale m.v.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne på tlf. 32 70 89 35 eller mail: advokat@selskabsadvokaterne.dk for en uformel og uforpligtende drøftelse af situationen i din virksomhed.

Opsigelse af medarbejder