Ændring af ansættelseskontrakt

Du kan altid aftale ændringer i vilkårene for ansættelsen af dine medarbejdere. Men hvis der er tale om væsentlige ændringer, som en eller flere af dine medarbejdere ikke ønsker at acceptere, skal du tage stilling til, om du vil varsle overfor en eller flere medarbejdere, at ændringen skal træde i kraft, når der er gået en periode, der svarer til dit opsigelsesvarsel overfor den enkelte medarbejder.

Læs om opsigelse af ansættelseskontrakt
Læs mere

Vælger du at varsle en væsentlig ændring i et eller flere ansættelsesvilkår overfor en medarbejder, kan medarbejderen vælge:

  • at acceptere at ændringen sker, når der varslingsperioden er udløbet, eller
  • at fratræde, når varslingsperioden er udløbet.

Hvornår er der tale om en væsentlig ændring af ansættelseskontrakten?

Det vil som udgangspunkt altid bero på en konkret vurdering, om den ændring, som du gerne vil foretage, er at betragte som ”væsentlig” – dog vil enhver ændring, som lønmæssigt udgør en forringelse af medarbejderens ansættelsesvilkår altid blive betragtet som væsentlig.

Hvis den ansatte siger nej

Afslår den ansatte at acceptere en fortsættelse af ansættelsesforholdet under iagttagelsen af en ændring, som du har varslet, ophører den ansattes ansættelsesforhold, når varslingsperioden er udløbet.

Da ansættelsesforholdet herved anses som opsagt fra din side, kan du risikere at blive mødt med et krav om godtgørelse for usaglig opsigelse, hvis baggrunden for gennemførelsen af den eller de omhandlede ændringer ikke sagligt ville kunne begrunde en opsigelse.

Tilsvarende gælder selvom begrundelsen som sådan er saglig, men valget af den eller de medarbejdere, som ændringen er varslet overfor må betragtes som urimeligt fx set i lyset af, at den pågældende ansatte nyheder en særlig stærk beskyttelse mod opsigelse efter ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven eller andre former for anti-diskriminationslovgivning.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, herunder varsling og håndtering af væsentlige ændringer. Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk, hvis du har brug for rådgivning.